-A +A

2019-2023 STRATEJİK PLAN TOPLANTISI

TÜBİTAK - TÜSSİDE ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve tamamlanma aşamasına gelen “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan” çalışmaları bilgilendirme toplantısı Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılmıştır.

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI'nın da iştirak ettiği bilgilendirme toplantısına üst yönetim ile Merkez Birimi personeli, Yozgat Tapu ve Kadastro 22. Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Çorum Tapu Müdürü yanında Başkanlığımızı temsilen Arşiv Daire Başkanımız Dr. Bekir Tarık YİĞİT, birim sorumluları, şube müdürüleri, Tapu ve Kadastro Uzman/Uzman Yardımcıları katılmıştır.