-A A +A

2017 Yılı Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülen Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında, Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında uygulanan TS EN ISO 9001 : 2008 Standartlarına uygun Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin takip edilmesi, kalite politikası ve kalite hedeflerine ulaşmadaki yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla, "Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Prosedürü" gereğince her yıl en az bir defa olmak üzere ve iç tetkikler tamamlandıktan sonra bir ay içerisinde TKGM Üst Yönetimi tarafından "Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı"  yapılması gerekmektedir.
Bu kapsamda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 08-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kurumumuza yönelik gerçekleştirilecek olan 1.Gözetim Tetkiki öncesinde 2017 yılı "Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı" 04 Mayıs 2017 tarihinde saat 10.00' da, Genel Müdür Vekilimiz Gökhan Kanal' ın Başkanlığında tüm Üst Yönetimin katılımıyla Genel Müdürlük VIP Toplantı Salonunda yapılmıştır.