-A +A

2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI ÖN BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI ÖN BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

  

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik olarak yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına 18-26 Eylül 2017 tarihleri arasında ön başvuru yapan adayların sınav için başvurduğu unvan için aranan şartları taşıyıp taşımadığına dair değerlendirme sonuçları anılan yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince ekli listede gösterilmiştir.

Buna göre, durumları aranılan şartlara uyan adaylar söz konusu listede isimlerinin karşısında yeterlik durumu sütununda “ASYM'YE SINAV BAŞVURUSU YAPABİLİR” olarak belirtilmiş olup Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezine (ASYM), ön başvuru yaptığı unvan için sınav kaydını yapabilecektir. Durumları aranılan şartlara uymayan adaylar ise aynı sütunda “ŞARTLARI TUTMUYOR” olarak gerekçesi ile belirtilmiş olup bu adaylar sınav kaydı yaptıramayacaktır.

ASYM tarafından sınav uygulama kılavuzu aday.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanmıştır. Adaylar anılan kılavuzda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, 16 Ekim 2017 günü saat 9:00 dan itibaren 23 Ekim 2017 günü saat 17:00 a kadar  aday.ankara.edu.tr internet adresindeki Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden sınav kaydı başvurusu yaparak sınav ücretini yatıracaktır.

Adaylar sınava giriş belgelerini 3 Kasım 2017 tarihinden itibaren ASYM’nin aday.ankara.edu.tr internet adresi üzerinden alabilecektir.

Adayların, yukarıda belirtilen hususlar ile birlikte sınava ilişkin, Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi (www.tkgm.gov.tr) ve Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (asym.ankara.edu.tr) internet adresindeki bilgilendirme duyurularını takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Söz konusu sınava ön başvuru yapan personele ilanen duyurulur.