-A +A

2017 YILI DEĞERLENDİRME VE 2018 HEDEFLERİ TOPLANTISI

Bölge Müdür Vekilimiz Hasan Okumuş başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla 17.01.2017 tarihinde 2017 Yılı Değerlendirme ve 2018 Hedefleri Toplantısı yapılmıştır.

* Bölge Müdürlüğümüz 2017 yılını 178.390 yevmiye ile bitirmiş, 86.610.682,00TL harç tahakkuk ettirmiştir.

* Toplamda 3461 birimimizin 3439 tanesinin kadastrosu bitirilmiş kalan 23 birimin 4 tanesi devam etmekte iken kalan 19 birimin kadastrosu ise planlamaya dahil edilerek en kısa sürede bitirilmesi kararlaştırılmıştır.

* 3.084.043 Tapu Parseli, 3.088.091 kadastro parseli bulunan Bölge Müdürlüğümüzde 3.075.821 parsel MEGSİS’ e entegre edilerek %99,50 gerçekleştirme oranına ulaşılmıştır.

* Hizmet değerlendirme anket çalışmaları çerçevesinde, Bölge Müdürlüğümüze bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizde işlem yapan 5.520 vatandaşımız aranarak Müşteri Memnuniyet anketi yapılmış olup, vatandaşlarımızın bizden memnuniyet oranı % 98 olarak sonuçlanmıştır.