​​2017 Yılı Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri İle İlgili Duyuru2017 Yılı Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri İle İlgili Duyuru


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, 2017 yılı atama döneminde zorunlu yer değişikliğine tabi personel listesi ile 2017 yılı atama ve yer değişiklikleri işlemlerine ilişkin yazının bir örneği ekte yayımlanmıştır.

- 2017 Yılı Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri Yazısı

- Zorunlu Yer Değişikliğine Tabi Personel Listesi