2012/7 Sayılı "2/B Alanlarının Satışı" | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü