2010/9 Sayılı "İmza Kaşesi" Konulu Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü