2010/7 Sayılı "Vekaletname" Konulu Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü