2010/4 Sayılı "Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İşlemleri Hakkında" Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü