2010/22 Sayılı "Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge" | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü