2010/20 Sayılı "Evrak, Dosya ve Arşiv Genelgesi" | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü