2010/2 Sayılı "Tatillerde İl Hudutlarının Dışına Çıkılması Hk." | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü