2010/19 Sayılı "Kadastro Kanunu 22/a Madde Uygulaması ve Kontrolü Genelgesi (İhaleli İşler)" | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü