2010/18 Sayılı "Kadastro Kanunu 22/a Madde Uygulaması ve Kontrolü Genelgesi" | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü