2010/13 (1706) Sayılı "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında" Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü