2009/7 Sayılı "Kadastro Çalışmalarında Tespit Harici Bırakılan Yerlerde Uygulama" Konulu Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü