2009/6 Sayılı "Paylı (Müşterek) Mülkiyete Göre İntikal, 2644 S.K. 26 Md. İpotek Tesis ve Tescil İstemi, Satış Vaadi ve Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" Konulu Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü