2009/13 Sayılı "Geri Dönüşümlü Kağıtlar İle Yapılan Başvuruların Kabuledilmesi Hakkında Genelge"

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

Sayı : B.09.1TKG061-010-06/3481 28 / 07 /2009
Konu :Geri Dönüşümlü Kağıtlar İle Yapılan
Başvuruların Kabul Edilmesi Hk.

 

GENELGE NO:1684
2009/13

Bilindiği üzere, Banka ve finans kurumlarının ipotek işlemlerinde; sözleşme şartlarının detaylı olması sebebiyle ipotek işlemlerinin daha süratle karşılanabilmesi ve iş yoğunluğunu azaltılması için Genel Müdürlüğümüz ile protokol imzalanan Banka ve Finans Kurumları arasında belirlenen şartlar dahilinde Ambar Stok 139 nolu matbu resmi senet ebatları çerçevesinde hazırlanan sözleşmelerin tarafları birimlerimiz tarafından doldurulmak kaydı ile ipotek işlemlerin yapılabileceği Banka ve Finans Kurumlarına bildirilmişti.

Ancak, son dönemlerde yapılan başvurularda, bu konuda verilmiş bir talimat bulunmamasına rağmen, Bankalarca hazırlanan matbu resmi senetlerde geri dönüşümlü kağıtların (geri kazanılmış kağıt) kullanılması nedeniyle, bir kısım Müdürlüklerimiz tarafından taleplerin matbu resmi senetlerin mutlaka birinci hamur beyaz kağıtlara yazılması gerektiği gerekçesiyle kabul edilmediği müşahede edilmiştir.

Geri dönüşümü mümkün olan nesnelerin dönüştürülerek yeniden kullanıma sunulması sınırlı olan doğal kaynakların korunması bakımından büyük önem taşımakta olup, bu kapsamda atık kağıtların yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması gelişmiş ülkelerin üzerinde durduğu çok önemli bir konudur.

Bu bakımdan, teknik özellikleri bakımından normal beyaz kağıttan çok önemli farklılıklar göstermeyen geri dönüşümlü kağıtlar ile yapılan başvuruların başkaca bir engel bulunmaması kaydıyla müdürlüklerimizce kabul edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerini ve uygulamaya bu şekilde yön verilmesi hususunda gereğini rica ederim

                                                                                                                             Mehmet Zeki ADLI
                                                                                                                               Genel Müdür

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2009/13
Kabul Tarihi: 
28 Temmuz 2009
Yürürlük Durumu: