2008/20 Sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5793) (TOKİ, İmar Kanunu, Tarihi Alanlar,TCDD Taşınmazları)" Konulu Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü