2008/10 Sayılı "Yayın Yasağı Getirilmesi" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

Sayı : B.09.1.TKG.061-010-06/ 17 /06/2008

Konu :Yayın yasağı getirilmesi.

GENELGE NO 1660
(2008 / 10 )
TAPU VE KADASTRO ........... BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE

Kamuoyuna da yansıdığı üzere, Emniyet Teşkilatı birimlerince zaman zaman gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarla Tapu Sicil Müdürlükleri personelleri polis marifeti ile gözaltına alınabilmekte, söz konusu personelin daha emniyetteki ifadeleri alınırken, deliller tam olarak toplanmadan, yazılı ve görsel basında konu ile ilgili çeşitli spekülatif, çarpıtılmış haberlere yer verilebilmektedir. Bu durum Genel Müdürlüğümüzün itibarına zarar vermekte ve vatandaşların kamuda işlerin güvenle yürütüldüğüne dair düşüncelerinin yerini endişenin almasına sebebiyet vermektedir.
Bölge Müdürlüğünüze bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinde böyle bir olay meydana geldiğinde, bu tür haberlerin yayınlanmasına mahal vermemek için, süre geçirilmeden, herhangi bir yazışmaya mahal vermeden aşağıda belirtilen şekilde hareket edilmesi gerekmektedir;
Ekli dilekçeye olayın özelliğine göre Bölge Müdürlüğünüzce gerekli ilaveler yapılarak operasyonun yapıldığı yerdeki Hazine Avukatına dilekçe ile birlikte ilgili belgelerin ulaştırılmasını,
Hazine Avukatı tarafından, ekli dilekçede belirtilen nedenlerle, basının söz konusu operasyonla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme amacı dışına taşan yazılı, görsel ve işitsel haberleri ile internet ve elektronik ortamlardaki haberlere yayın yasağı getirilmesi konusunda olayın meydana geldiği yer Sulh Ceza Mahkemesinden talepte bulunulmasının istenilmesini,
Eğer o yerde hazine avukatı bulunmuyor ise daire amiri sıfatı ile Bölge Müdürü tarafından Sulh Ceza Mahkemesinden yayın yasağı getirilmesi için talepte bulunulmasını,
Hazine Avukatının veya Bölge Müdürlüğünüzün bu konudaki talebinin uygun görülerek Mahkeme tarafından konu hakkında yayın yasağı getirildiği takdirde, Bölge Müdürlüğünüzce, söz konusu kararın süre geçirilmeksizin ilgili yerlere ve Türkiye çapında yayın yapan gazeteler, televizyonlar ile olayın meydana geldiği il sınırları içindeki yerel gazete ve televizyonlara fakslanmasının sağlanmasını,
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yayın yasağı getirilmesi talebi reddedildiği takdirde Ceza Muhakemesi Kanununun 268. maddesi gereğince Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna gidilmesini önemle rica ederim.

                                                                                                                           Mehmet Zeki ADLI
                                                                                                                                Genel Müdür

 

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜNE/MAL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Hazine Avukatlığı)

�� operasyonu ile ilgili olarak;
Soruşturma konusu olayda deliller henüz tam olarak toplanmamış olup çeşitli basın organlarınca olayın çarpıtılarak yayın yapılması ihtimali bulunmaktadır. Diğer taraftan kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin ve yalnızca haber özelliği taşıyan haberler dışında, soruşturmayla ilgili belge niteliğinde olan, olaya ve kişilere yönelik sesli, yazılı, görüntülü yayınlar ile internet ve elektronik ortamdaki haberlerin önlenmesi İdaremiz açısından büyük önem arz etmektedir. Zira İdaremiz Devlet güvencesi altındaki tapu sicillerinin korunmasından ve tutulmasından Devlet adına doğrudan sorumlu bir kamu kuruluşudur (TMK 1007).
Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, delillerin toplanması, kamuoyundaki �Bilgi kirliliğinin� önlenmesi, olaya katılan kişilerin kesin olarak tespit edilerek yakalanması ve varsa suça iştirak eden diğer kişilerin de tespit edilmesi yönlerinden soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek nitelikte ve İdaremizin kamuoyundaki itibarını sarsacak şekilde yayın yapılmasının ve belge içeriklerinin açıklanmasının önlenmesinde zaruret bulunmaktadır.
İdaremizin aldığı tüm tedbirlere rağmen bu tür olaylar meydana gelmekte olup göz altında veya tutuklu bulunan kişilerin beraat etme olasılığı da bulunmaktadır. Bu kişiler beraat ettikleri takdirde beraatle ilgili haberler basında yeterince yer almamaktadır. Bu nedenle, İdaremiz kusursuz olsa dahi asılsız haberlerle itibarının zedelenmesi ve vatandaşın kamu kurumlarına karşı güveninin sarsılması ihtimali yüksektir.
Bilindiği gibi sanık mahkum olana kadar suç işlendiğinden şüphelenilen kişidir. Kişiler mahkum olmadıkça kişilerin suçu işlemiş olduklarından bahsedilemez. Henüz herhangi bir mahkumiyet de söz konusu değildir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun �Soruşturmanın gizliliği� başlıklı 157. maddesi; �Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.� hükmüne amirdir. Dolayısı ile CMK� na göre Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma gizli olduğundan konu ile ilgili asılsız, çarpıtılmış ve spekülatif haberlerin zaten yayınlanmaması gerekmektedir.
Konu ile ilgili, basında spekülatif haberler yapılması ihtimali bulunduğundan, kamuda işlerin güvenle yapılmasının sağlanması ve Genel Müdürlüğümüzün itibarının asılsız haberlerle sarsılmaması için konu ile ilgili yayın yasağı getirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Yukarıda açıklanan nedenler belirtilerek, Hazine Avukatlığınızca, söz konusu operasyon ve soruşturma ile ilgili olarak, Türkiye çapında yayın yapan gazeteler, televizyonlar ile olayın meydana geldiği il sınırları içindeki yerel gazete ve televizyonların kamuoyunu bilgilendirme amacı dışına taşan yazılı, görsel ve işitsel haberleri ile, internet ve elektronik ortamdaki haberlere yayın yasağı getirilmesi için, olayın meydana geldiği yer Sulh Ceza Mahkemesinden talepte bulunulmasını, Mahkeme tarafından konu hakkında yayın yasağı getirildiği takdirde söz konusu kararın süre geçirilmeksizin Bölge Müdürlüğümüze gönderilmesini(fakslanmasını),
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yayın yasağı getirilmesi talebi reddedildiği takdirde Ceza Muhakemesi Kanununun 268. maddesi gereğince Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna gidilmesini ve sonucunun süre geçirilmeksizin duyurulmasını rica ederim.
Bölge Müdürü

SULH CEZA MAHKEMESİNE
��

 

�� operasyonu ile ilgili olarak;
Soruşturma konusu olayda deliller henüz tam olarak toplanmamış olup çeşitli basın organlarınca olayın çarpıtılarak yayın yapılması ihtimali bulunmaktadır. Diğer taraftan kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin ve yalnızca haber özelliği taşıyan haberler dışında, soruşturmayla ilgili belge niteliğinde olan, olaya ve kişilere yönelik sesli, yazılı, görüntülü yayınlar ile internet ve elektronik ortamdaki haberlerin önlenmesi İdaremiz açısından büyük önem arz etmektedir. Zira İdaremiz Devlet güvencesi altındaki tapu sicillerinin korunmasından ve tutulmasından Devlet adına doğrudan sorumlu bir kamu kuruluşudur( TMK 1007).
Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, delillerin toplanması, kamuoyundaki �Bilgi kirliliğinin� önlenmesi, olaya katılan kişilerin kesin olarak tespit edilerek yakalanması ve varsa suça iştirak eden diğer kişilerin de tespit edilmesi yönlerinden soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek nitelikte ve İdaremizin kamuoyundaki itibarını sarsacak şekilde yayın yapılmasının ve belge içeriklerinin açıklanmasının önlenmesinde zaruret bulunmaktadır.
İdaremizin aldığı tüm tedbirlere rağmen bu tür olaylar meydana gelmekte olup göz altında veya tutuklu bulunan kişilerin beraat etme olasılığı da bulunmaktadır. Bu kişiler beraat ettikleri takdirde beraatle ilgili haberler basında yeterince yer almamaktadır. Bu nedenle, İdaremiz kusursuz olsa dahi asılsız haberlerle itibarının zedelenmesi ve vatandaşın kamu kurumlarına karşı güveninin sarsılması ihtimali yüksektir.
Bilindiği gibi sanık mahkum olana kadar suç işlendiğinden şüphelenilen kişidir. Kişiler mahkum olmadıkça kişilerin suçu işlemiş olduklarından bahsedilemez. Henüz herhangi bir mahkumiyet de söz konusu değildir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun �Soruşturmanın gizliliği� başlıklı 157. maddesi; �Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.� hükmüne amirdir. Dolayısı ile CMK� na göre Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma gizli olduğundan konu ile ilgili asılsız, çarpıtılmış ve spekülatif haberlerin zaten yayınlanmaması gerekmektedir.
Konu ile ilgili, basında spekülatif haberler yapılması ihtimali bulunduğundan, kamuda işlerin güvenle yapılmasının sağlanması ve Genel Müdürlüğümüzün itibarının asılsız haberlerle sarsılmaması için konu ile ilgili yayın yasağı getirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Söz konusu operasyon ve soruşturma ile ilgili olarak, Türkiye çapında yayın yapan gazeteler, televizyonlar ile olayın meydana geldiği il sınırları içindeki yerel gazete ve televizyonların kamuoyunu bilgilendirme amacı dışına taşan yazılı, görsel ve işitsel haberleri ile internet ve elektronik ortamdaki haberlere yayın yasağı getirilmesini arz ve talep ederim.

Bölge Müdürü

 

 

... ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
SULH CEZA MAHKEMESİNE
��

�� operasyonu ile ilgili olarak;
Soruşturma konusu olayda deliller henüz tam olarak toplanmamış olup çeşitli basın organlarınca olayın çarpıtılarak yayın yapılması ihtimali bulunmaktadır. Diğer taraftan kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin ve yalnızca haber özelliği taşıyan haberler dışında, soruşturmayla ilgili belge niteliğinde olan, olaya ve kişilere yönelik sesli, yazılı ve görüntülü yayınlar ile internet ve elektronik ortamındaki haberlerin önlenmesi İdaremiz açısından büyük önem arz etmektedir. Zira İdaremiz Devlet güvencesi altındaki tapu sicillerinin korunmasından ve tutulmasından Devlet adına doğrudan sorumlu bir kamu kuruluşudur( TMK 1007).
Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, delillerin toplanması, kamuoyundaki �Bilgi kirliliğinin� önlenmesi, olaya katılan kişilerin kesin olarak tespit edilerek yakalanması ve varsa suça iştirak eden diğer kişilerin de tespit edilmesi yönlerinden soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek nitelikte ve İdaremizin kamuoyundaki itibarını sarsacak şekilde yayın yapılmasının ve belge içeriklerinin açıklanmasının önlenmesinde zaruret bulunmaktadır.
İdaremizin aldığı tüm tedbirlere rağmen bu tür olaylar meydana gelmekte olup göz altında veya tutuklu bulunan kişilerin beraat etme olasılığı da bulunmaktadır. Bu kişiler beraat ettikleri takdirde beraatle ilgili haberler basında yeterince yer almamaktadır. Bu nedenle, İdaremiz kusursuz olsa dahi asılsız haberlerle itibarının zedelenmesi ve vatandaşın kamu kurumlarına karşı güveninin sarsılması ihtimali yüksektir.
Bilindiği gibi sanık mahkum olana kadar suç işlendiğinden şüphelenilen kişidir. Kişiler mahkum olmadıkça kişilerin suçu işlemiş olduklarından bahsedilemez. Henüz herhangi bir mahkumiyet de söz konusu değildir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun �Soruşturmanın gizliliği� başlıklı 157. maddesi; �Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.� hükmüne amirdir. Dolayısı ile CMK� na göre Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma gizli olduğundan konu ile ilgili asılsız, çarpıtılmış ve spekülatif haberlerin zaten yayınlanmaması gerekmektedir.
Konu ile ilgili, basında spekülatif haberler yapılması ihtimali bulunduğundan, kamuda işlerin güvenle yapılmasının sağlanması ve Genel Müdürlüğümüzün itibarının asılsız haberlerle sarsılmaması için konu ile ilgili yayın yasağı getirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Söz konusu operasyon ve soruşturma ile ilgili olarak, Türkiye çapında yayın yapan gazeteler, televizyonlar ile olayın meydana geldiği il sınırları içindeki yerel gazete ve televizyonların kamuoyunu bilgilendirme amacı dışına taşan yazılı, görsel ve işitsel haberleri ile internet ve elektronik ortamdaki haberlere yayın yasağı getirilmesi hakkındaki talebimiz � Sulh Ceza Mahkemesinin � tarihli ve � sayılı kararı ile reddedilmiş olup söz konusu kararın Ceza Muhakemesi Kanununun 268. maddesi gereğince itirazen incelenerek kaldırılmasını ve yayın yasağı getirilmesi talebimizin kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

                                                                                                                                                              Bölge Müdürü

 

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2008/10
Kabul Tarihi: 
24 Haziran 2008
Yürürlük Durumu: