2006/5 Sayılı "Aylık Mesai Cetvelleri" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kadastro Dairesi Başkanlığı

 

Sayı :B.09.1.TKG.0.13.00.04- 010-06/2537 28/03/2006
Konu: Aylık Mesai Cetvelleri

GENELGE NO: 1621

2006/5
TAPU VE KADASTRO......BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

...............................................................................

İlgi: a) 28.04.2005 tarihli Olur,
b) 14.04.1994 tarihli ve 1994/4 sayılı genelge,
c) 07.08.1996 tarihli ve B021TKG0130004-073/5859 sayılı genelge,
d) 19.08.1996 tarihli ve B021TKG0130004-073/6179 sayılı genelge,
e) 19.02.1998 tarihli ve B021TKG0130004-834-1080000/1295 ila 1309 sayılı genelge,
f) 03.07.1998 tarihli ve B021TKG0130004- 834/5608 sayılı genelge,
g) 15.02.2000 tarihli ve B021TKG0130004-834/1318 sayılı genelge,
h) 07.01.2005 tarihli ve B091TKG0130004-834/97 sayılı genelge,

Günümüze kadar yayımlanmış genelgelerin tasnifi, çoklu genelgelerin birleştirilmesi ve bu şekilde güncelleştirilmesi amacıyla ilgi (a) Olur uyarınca oluşturulan Komisyonca yapılan çalışmaların sonucuna göre;
İlgi (h) genelge nedeniyle, ilgi (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) genelgelerin yürürlükten kaldırılması uygun bulunmuştur.
Bilgilerinizi ve bölgenize bağlı tüm kadastro müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                                                       Dr. Necdet POYRAZ

                                                                                                                                          Genel Müdür

 

EK:
İlgi (b,c,d,e,f, ve g) genelge örnekleri (7 sayfa)

DAĞITIM:
Tüm Bölge Müdürlüklerine

Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar 06100 ANKARA Ayrıntılı Bilgi için irtibat: N.ERDOĞAN Şube Müdürü
Telefon:0(312)413 64 40 Fax: 0 (312)413 64 02
e-posta: nerdogan@tkgm.gov.tr Elektronik Ağ: www.tkgm.gov.tr

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2006/5
Kabul Tarihi: 
28 Mart 2006
Yürürlükten Kaldırma Tarihi: 
21 Şubat 2013
Yürürlük Durumu: