5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu GENELGE NO:1597 2005/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü