2005/19 Sayılı "Tapu İşlemlerinde 1 ve 2 No'lu Bilgi Formları" Konulu Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü