2005/16 Sayılı "Genelgelerin Tasnifi" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı

 Sayı  : B.09.1.TKG.0.13.00.02-073/ 7760                                                     22/09/2005 Konu: Genelgelerin Tasnifi                 

 

                                                             GENELGE :1610 
                                                                  2005/16

 TAPU VE KADASTRO ..........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
.............................................................

İlgi  : a) 28.04.2005 tarihli Olur,
          b) 07.09.1987 tarihli ve 1400-01-11872 sayılı genelge,
          c) 28.09.1994 tarihli ve 1994/14 nolu genelge,
          d) 14.01.1997 tarihli ve 1997/1 nolu genelge,
          e) 23.6.1994 tarihli ve B.02.1.TKG.0.13.00.03-073/5378-5391 sayılı genelge,
          f) 18.08.2003 tarihli ve B091TKG0130003-073/6292 sayılı genelge,
          g) 05.01.1959 tarihli ve 1316 sayılı genelge,
          h) 08.10.2004 tarihli ve 2004/17 nolu genelge, 
          ı) 19.07.1993 tarihli ve B021TKG0130004-073/7396-7409 sayılı genelge,
          i) 27.01.1997 tarihli ve B021TKG0130004-073/1069 ila 1083 sayılı genelge,
          j) 05.05.2000 tarihli ve B021TKG0130002-073/4002 ila 4008 sayılı genelge,
          k) 07.03.2005 tarihli ve B.09.1.TKG0100001-074/191-626 sayılı genelge,
          l) 22.11.1993 tarihli ve B021TKG0130006-073/11765 sayılı genelge,
         m) 20.03.2002 tarihli ve B.02.1.TKG.0130006-074/2639 sayılı genelge,
         n) 07.03.1988 tarihli ve 1400-15-2580 sayılı genelge,
         o) 30.04.1992 tarihli ve B021TKG0130004-073/6379 ila 6390 sayılı genelge,
         ö) 15.09.1992 tarihli ve B021TKG0130002-073/12884 sayılı genelge,
         p) 02.05.1994 tarihli ve 1994/6 nolu genelge,
         r) 15.01.2004 tarihli ve B091TKG01000-074/19 sayılı genelge, 
         s)  22.01.2004 tarihli ve B091TKG0130006-5230/290 sayılı genelge,
         ş)01.12.2004 tarihli ve B.09.1.TKG.0130001-7151/8829 sayılı genelge,
         t) 07.01.2005 tarihli ve B.09.1.TKG.0130004-834/97 sayılı genelge.

             Günümüze kadar yayımlanmış genelgelerin tasnifi, çoklu genelgelerin birleştirilmesi ve bu şekilde güncelleştirilmesi amacıyla ilgi (a) Olur uyarınca oluşturulan Komisyonca yapılan çalışmaların sonucuna göre;

              3402 sayılı Kadastro Kanununun yürürlüğe girmesi ile ilgili geçiş dönemine ilişkin olması nedeniyle, ilgi (b) genelgenin yürürlükten kaldırılması,

              İlgi (d) genelge nedeniyle, ilgi (c) genelgenin yürürlükten kaldırılması,
              İlgi (f) genelge nedeniyle, ilgi (e) genelgenin yürürlükten kaldırılması,
              İlgi (h) genelge nedeniyle, ilgi (g) genelgenin yürürlükten kaldırılması,
             İlgi (k) genelgenin 2 nci maddesi hükmü nedeniyle, ilgi (ı, i ve j) genelgelerin yürürlükten kaldırılması,
              İlgi (m) genelge nedeniyle, ilgi (l) genelgenin yürürlükten kaldırılması,
             İlgi (p, r, s, ş ve t) genelgeler nedeniyle, ilgi (n, o ve ö) genelgelerin yürürlükten kaldırılması,

              Uygun bulunmuştur.
             Bilgilerinizi ve bölgenize bağlı tüm kadastro müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

 

                                                                                                                 M. Zeki ADLI
                                                                                                                Genel Müdür V.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2005/16
Kabul Tarihi: 
22 Eylül 2005
Yürürlük Durumu: