​​2005/15 Sayılı "Özelleştirme ve İmar Kanununda Değişiklik" Konulu Genelgede değişiklik.