2005/15 Sayılı "Özelleştirme ve İmar Kanununda Değişiklik" Konulu Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü