2005/12 Sayılı "Ön Başvuru Sistemi" Konulu Genelge

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
 

Sayı    :B.09.1.TKG0120003- /                                                                                        /07/2005

Konu   : Ön Başvuru Sistemi

 

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı :B.09.1.TKG0120003- /                                                                                         /07/2005
Konu : Ön Başvuru Sistemi

GENELGE NO:1606

2005/12

İlgi: 08/03/1991 tarih ve 1507 sayılı genelge.

Acil Eylem Planında, kamu yönetimini halkla buluşturma yanında, kamu hizmetlerinin sunumunda Toplam Kalite Yönetimi anlayışı getirilmesine değinilerek vatandaş memnuniyetinin arttırılması hedeflenmiş olup, vatandaş memnuniyetinin sağlanması, beklentilerinin karşılanması, kaliteli hizmet sunumu esas alınmıştır.

Ayrıca, Başbakanlık Müsteşarlığı Makamının 05.04.2004 tarih ve 254 sayılı onayı ile oluşturulan çalışma grubu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlükçe çalışma ve uygulamalarının yapılması için gönderilen raporun, �B- İdari Düzenlemelerle Gerçekleştirilebilecek Öneriler�  başlıklı bölümünün 2. maddesinde önerilen, ön başvuru (kontrol) sisteminin hayata geçirilmesi ve özellik arz etmeyen (imar uygulaması gibi) işlemlerin aynı iş günü içerisinde tamamlanması önerilmektedir.

 Bilindiği gibi, müdürlüklerimize yapılan başvurularda işleme ait belge ve bilgiler müdür tarafından incelenerek işlemi yapacak personele havale edilmekte, eksik belge olması durumunda, eksikliklerin işlemin hazırlanma aşamasında tamamlanması istenilerek, eksik belge ya da bilgi ile işleme başlanılmaktadır.

Eksik belgelerin tamamlanması aşamasında geçen süre, işlemin müdürlükte bekletildiği süre gibi algılanmakta, bu da, aksamaların müdürlük tarafından kaynaklandığı sonucunu doğurmaktadır.

Yaşanan olumsuz yansımaların ortadan kaldırılması amacıyla, işleme ait eksik belge ve bilgilerin bulunması halinde müdür tarafından işleme alınmaması ve işlemi hazırlayacak personele havalesinin yapılmaması gerekmektedir.

 İlgi genelge ile; vatandaş taleplerinin en kısa zamanda ve müdürlüklerimizde bekletilmeden karşılanmasına ve her işlemde başvuru fişinin eksiksiz olarak doldurulacağı ve bir suretinin talep sahibine verileceği bütün ünitelerimize duyurulmuştu.

Başvuru Fişi, vatandaşların tapu sicil müdürlüklerine ne zaman müracaat ettiklerini, taleplerinin ne kadar zamanda sonuçlandığını belirlemek ve şikâyetleri önlemek ve bu tür şikâyetlere karşı memurlarımızı korumak amacıyla uygulanmaya konulmuştu.

Buna göre;

Talep sahiplerinin müdürlüklere işlem için başvurdukları sırada işlemin yapılmasını engelleyen belge eksikliklerinin giderilmesine ve vatandaşların bu evrak tamamlama esnasında müdürlüklerde beklemelerinin önüne geçmek amacıyla, danışma sistemi oluşturularak eksik evrak ve kısıtlamalar, talep sahibine bildirildikten ve bu evraklar da talep sahibince tamamlandıktan sonra müdür/müdür yardımcısı tarafından havalesinin yapılması (eksik belge ile kesinlikle işleme başlanmaması) gerekmektedir.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2005/12
Kabul Tarihi: 
26 Temmuz 2005
Yürürlükten Kaldırma Tarihi: 
25 Nisan 2014
Yürürlük Durumu: