2004/17 Sayılı "Mahkeme Bilirkişileri" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü
Kadastro Dairesi Baskanligi

SAYI : B.09.1.TKG0130006-073/1588 ANKARA KONU: Mahkeme Bilirkisileri. 08/10/2004  

 

GENELGE NO : 1588

2004/17

TAPU VE KADASTRO ............
BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE
...................

ILGI: 05.01.1959 tarih ve 1316 sayili genelge.

Bilindigi üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun özel olarak bilirkisiye basvurulmasini gerekli kildigi haller disinda, hakim kendiliginden veya taraflardan birinin istegi üzerine bilirkisi incelemesine gidilmesine karar verebilmektedir. Özel bir Kanun hükmü ile bilirkisiye basvurmak zorunlu kilinmis degilse, her davada bilirkisinin özel ve teknik bilgisine gerek olup olmadigina hakim kendisi karar verir. Fakat, uygulamada ve Yargitay kararlarinda; çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde hakimin bilirkisiye basvurmasinin zorunlu oldugu kabul edilmektedir.

Bilirkisi olarak görüsüne basvurulan hususlari bilmeksizin meslegini icra etmesi mümkün olmayan ve alenen sanatini icra eden kimselerin de, o husus hakkindaki bilirkisiligi kabul etmeleri zorunlulugu, HUMK' un 278' inci maddesi hükmü geregidir.

Ancak, bilirkisiler, HUMK' un Hakimin Davaya Bakmaktan Memnuiyeti ve Reddi ne iliskin 28 ve 29' uncu maddelerinde sayilan nedenlerden birine dayanilarak reddedilebilecekleri gibi, sahitler hakkinda sebeplere dayanarak bilirkisilikten çekilebilirler.

Aksi takdirde, usulüne uygun bir davetiye ile mahkemeye veya kesif yerine çagrilmis ve bu davetiyenin bilirkisiye durusmadan veya kesif gününden en az iki gün önce teblig edilmis olmasi durumunda, çekinme halleri disinda bilirkisinin bu davete uygun hareket etmemesi, HUMK' un 253 ve 278' inci maddelerinde öngörülen cezai yaptirimlara maruz kalmalari sonucunu dogurabilmektedir.

Bilindigi gibi, kamu görevlileri olmalari nedeniyle mahkeme bilirkisisi olarak büyük bir çogunlukla Idaremizden görevlendirme yapilmaktadir.

Görevlendirilen bu bilirkisiler, yukarida deginilen hususlari gözönünde bulundurmalidirlar.

Diger taraftan, ülke genelindeki tesis kadastrosu çalismalarinin 3 yilda tamamlanmasi hedeflenmis olup, Mahkeme bilirkisiligi görevinin yerine getirilmesinde;

  1- Bilirkisi olarak görevlendirilen personelin asli görevini aksatmamasi ve hizmeti geciktirmemesi,

  2- Görevli personelin mesaisinin Müdürlükçe izlenerek, kesifte geçen sürenin asli görev yönünden telafi ettirilmesi,

3- Müdürlügün is akisi ve planlamasini olumsuz olarak etkilememesi bakimindan, Mahkemelerin bilirkisi görevlendirilmesine iliskin müzekkerelerinin Müdürlüge gönderilmesi ve personele gerekli tebligin Müdürlükçe saglanmasi (Müdürlükçe, konu hakkinda yeterli bilgi birikimi olan personelin görevlendirilmesi),

4- Bilirkisi görevi nedeniyle gerekli olacak teknik araç, gereç ve demirbas malzeme ihtiyacinin karsilanmasinda, Müdürlügün çalisma programini, asli görevlerini, yürütülmekte olan çalismalarini aksatmayacak sekilde ve mevcut imkanlarina göre Müdürlükçe temini ve izlenmesi,

5- Mahkemelerde bilirkisi olarak görevlendirilen teknik elemanlarin, düzenledikleri teknik raporlari idaremizi ileride zor durumda birakmayacak sekilde teknik mevzuata uygun ve uygulanabilir nitelikte hazirlamalari ve Mahkemelere sunmadan önce gerekli kontrollerini yapmalari,

6- Bilirkisi ücretleri; hakim tarafindan atanan ve ücretleri hakim tarafindan takdir edilen bilirkisilerin aldiklari sorumluluk ve harcadiklari mesai karsiliginda kendilerine dogrudan dogruya yapilan bir ödeme olmakla birlikte; Dairedeki çalisma huzuru ve verimliligin temini amaciyla, bu kapsamda görev yapanlar ile Müdürlük çalisanlari arasinda kendi arzulariyla birlik olusturulabilecegi,

Hususlari da özellikle dikkate alinmalidir.

Bilgi ve geregini rica ederim.

                                                                                                                   M. Zeki ADLI 
                                                                                                                Genel Müdür V.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2004/17
Kabul Tarihi: 
8 Ekim 2004
Yürürlük Durumu: