2003/7 Sayılı "Kamulaştırma Kararları (2001/10 sayılı genelgeye ek)" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Sayı B.09.l.TKGOİ0000İ-074/ 147-1276-(1564)                                             21.04.2003
Konu: Kamulaştırma kararları

Genelge No
2003/7

TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ :3/Ağustos/200l tarih, B021TKG0100001-073-1555 (2001/10) sayılı genelgeye ek.
 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5/Mayıs/2001 tarih 24393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini müteakiben ilgi genelge hazırlanarak tüm birimlerimize iletilmişti.
 İlgi genelgenin (C ve E) bentlerinde, kamulaştırmayı yapan idarece kamulaştırmaya yönelik alınmış kesinleşmiş mahkeme kararının ibrazının gerektiği açıklanmıştır.
 Bu defa, konu ile ilgili olarak yeniden yapılan incelemede; 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğü girdiği 5/Mayıs/2001 tarihinden sonra 4650 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden verilmiş kamulaştırma kararları kesin olduğundan. bu kararlarda ayrıca kesinleşme şerhinin aranılmasına gerek yoktur.
 İlgi genelgenin bu genelgeye aykırı hususları yürürlükten kaldırılmıştır.
 Bilgilerinizi ve bu hususun bölgenize bağlı tüm tapu sicil müdürlüklerine iletilmesinin teminini rica ederim.

                                                                                                     Dr. Necdet POYRAZ
                                                                                                             Genel Müdür

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2003/7
Kabul Tarihi: 
21 Nisan 2003
Yürürlük Durumu: