2001/15 Sayılı "22.06.1990 tarih ve 4798 sayılı genelge" Konulu Genelge

T.C. 
BAŞBAKANLIK 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı 
Sayı : B021TKG0150006-4111
Konu:

Ankara

Genelge

TAPU VE KADASTRO ........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 
....................

İLGİ: 22.06.1990 tarih ve 4798 sayılı genelge.

Tapu Sicil Tüzüğünün 103.Maddesi gereğince Merkeze gönderilmesi gereken tapu senedi, ipotek belgesi ve ipotek terkin cetvellerinin tanziminde; Tapu Sicil Hükümlerine uygun olarak Genel Müdürlükçe bastırılmış matbu klişelerin kullanılması ilgi genelgeyle duyurulduğu halde, birçok tapu sicil müdürlüklerince halen fotokopili klişelerin kullanıldığı, ipotek terkin cetvellerinin yerine de gelişigüzel düzenlenmiş bilgisayar çıktılarının gönderildiği anlaşıldığından, bu tür belgelerin ilgili tapu sicil müdürlüğüne iadesi zorunluluğu doğmaktadır.

Bu durum ise, Arşivleme hizmetlerinin geciktirilmesi yanında yersiz yazışmalarla birlikte fazladan PTT masrafına sebebiyet verdiğinden, Tapu Sicil Tüzüğünün 102 nci Maddesi gereğince söz konusu belgelerin tanziminde mutlak surette Genel Müdürlükçe bastırılmış matbu klişelerin kullanılmasını, ancak; ilişikte gönderilen 138 ambar stok nolu ipotek terkin cetvellerinin bilgisayarla yazılabileceğinin veya aynı şekilde dizayn edilmiş yüksek gramajlı kağıt kullanmak suretiyle bilgisayar çıktısı alınabileceğinin Bölgenize bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

 

 

Dr. Necdet POYRAZ
Genel Müdür

 

EK:1

DAĞITIM:
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2001/15
Kabul Tarihi: 
23 Ağustos 2001
Yürürlük Durumu: