2001/11 Sayılı "Tapu Sicilindeki Bilgi ve Belgelerin Veriliş Esasları" Konulu Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü