-A A +A

20 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI İÇİN SINAV İLANI YAYINLANDI

Pazartesi, 19 Ekim, 2020

Teftiş Kurulu Başkanlığımız bünyesinde görev yapmak üzere 20 adet (15 Hukuk Bölümü, 5 Teknik Bölüm) müfettiş yardımcısı alınacaktır. İlan metni için tıklayınız…

Başvurular 02.11.2020 tarihine kadar yapılabilecek olup yazılı sınav 21.11.2020 tarihinde yapılacaktır.

MÜFETTİŞLİK KARİYER BİR MESLEKTİR!

Müfettişlik mesleğine yarışma sınavı ile başlanılır ve en az 3 yıllık yetişme döneminden sonra yeterlik sınavı ile müfettiş unvanı kazanılır.

MÜFETTİŞLİK GÜVENCELİ BİR MESLEKTİR!

Tapu ve Kadastro Müfettişleri kendi istekleri olmaksızın veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ya da mesleki yetersizlikleri saptanmadıkça görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar ve görevlendirilemezler.

MÜFETTİŞLERİN GÖREVLERİ:

Müfettişler, Genel Müdür adına, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki faaliyet ve projeler ile birimlerin çalışmaları ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yapmak, Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının faaliyetleri, iş ve işlemleri ile taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlükçe lisans verilen gerçek kişiler ve/veya özel hukuk tüzel kişilerini denetlemek, gerektiğinde ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma yapmak ile görevlidirler.

MÜFETTİŞLERİN ÖZLÜK HAKLARI:

Tapu ve Kadastro Müfettişleri, 375 sayılı KHK uyarınca diğer bakanlık ve kurumların müfettişleri ile aynı maaşı alırlar. (2020 Yılı ikinci yarısı için 8. Derece 1. Kademe aile yardımı almayan bir müfettiş yardımcısının net maaşı 6.451TL’dir.)

Müfettişler ayrıca, ikamet merkezi dışında görev yaptıkları günler için Harcırah Kanununa ekli (H) cetvelinin B-a pozisyonu için belirlenen gündeliğin 1,3 katı kadar gündelik, gündeliğin 1,5 katı kadar konaklama ücreti alırlar. (2020 yılı için gündelik 72,93 TL, konaklama ücreti 109,39 TL’dir.) Yol harcamaları ayrıca ödenir.

Tapu ve Kadastro Müfettişlerinin her biri ayrı bir birim gibi görev yaptıklarından müfettişlere, müfettiş kimliği, mühür, dizüstü ve masaüstü bilgisayar, çanta ve gerekli diğer sarf malzemeleri verilir.

GÖREV YERİ:

Tapu ve Kadastro Müfettişlerinin asıl görev yeri Ankara olup GMK Bulvarı No:15 DEMİRTEPE adresindeki Ek Hizmet Binasında görev yapmaktadırlar.

Ayrıca İstanbul ve İzmir’de Grup Merkezi bulunmaktadır.

MÜFETTİŞLERİN İKAMET MERKEZİ DIŞI GÖREV SÜRELERİ

Müfettiş yardımcılarının ikamet merkezi dışı azami görev süresi 6 ay ile sınırlı olmakla birlikte, müfettişlerin ortalama dış görev süreleri 2019 yılında 69 gün, 2020 yılında ise pandemi nedeniyle  21 gün olarak gerçekleşmiştir.