-A A +A

1. Taraf Denetim

13.04.2018 tarihli ve 1051196 sayılı Taşra Birimleri İç Tetkik Planı Oluru
30.04.2018 tarihli ve 1214543 sayılı Merkez Birimleri İç Tetkik Planı Oluru
02.05.2018 tarihli ve 1220133 sayılı Bölge Müdürlükleri İç tetkik Planı Oluru
22.01.2019 tarihli ve 320780 sayılı Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince Yapılacak Denetimlere İlişkin Yönerge