Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden Mezun Olan Davacı Tarafından, Ek Gösterge ve Özel Hizmet Tazminatı Oranlarının Üst Öğrenimine Göre Yeniden Düzenlenmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin Kararın İptali ve Kısmen Bozulması

metin ektedir.O.G.

Davacının , Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü Mezunu Olduğundan Bahisle Özel Hizmet Tazminatının ve Ek Göstergesinin İktisatçı ve Ekonomist Kadrosu Ünvanı İçin Öngörülen Üzerinden Ödenmesi İçin Açmış Olduğu Davanın Reddine Dair Karar

metin ektedir.O.G.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden Mezun Olan Davacı Tarafından, Ek Gösterge ve Özel Hizmet Tazminatı Oranlarının Üst Öğrenimine Göre Yeniden Düzenlenmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin Kararın İptali İsteminin Reddi Kararı

metin ektedir.O.GENÇ

Davacının , Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden Mezun Olduğundan Bahisle Özel Hizmet Tazminatını %125 Oranı Üzerinden ve Ek Göstergesinin "1200" Rakamı Üzerinden Ödenmesi İçin Açmış Olduğu Davanın Reddine Dair Karar

metin ektedir