Davacının Müstafi Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabülüne İlişkin İşleminin İtirazının Reddine Dair Karar

metin ektedir.O.G.

657 Sayılı DMK'nun 94. Maddesine Göre Mezuniyetsiz veya Kurumlarca Kabul Edilen Mazeretli Olmaksızın Görevin Terk Edilmesi Neticesinde İdarece Görevden Çekilmiş Sayılma Kararı Verilen Davacının İşlemin İptali İçin Açmış Olduğu Davanın İptali Kararı

metin ektedir.O.G.

Davacının 657 Sayılı DMK'nun 125/ E-g Maddesi Uyarınca Devlet Memurluğundan Çıkarılma Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin Yüksek Disiplin Kurulunun Kararının İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

metin ektedir.O.G