Davacıya Verilen 1/30 Oranında Aylıktan Kesme ve Kınama Cezasına İlişkin İşlemin Temyizen Bozulması İsteminin Kısmen Kabulü ve Kınama Cezasına İişkin Kısmının Bozulmasına Aylıktan Kesme Cezasının Onanmasına Dair Verilen Karar

metin ektedir.O.G.

Davacının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B Maddesi Uyarınca Verilen Kınama Cezasının 5 Yıllık Süre Geçmesi Nedeniyle Özlük Dosyasından Kaldırılmaması Nedeniyle İkinci Kez Cezalandırılmış Olduğunu İddiası İle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.