Tapu Dairesi Başkanlığı Haberleri

27 Şubat, 2020 - 20:14

Bu hafta sonu düzenlenecek görevde yükselme ve unvan değişikliği

14 Şubat, 2020 - 17:40

İmar barışından yararlanan taşınmazlarda bağımsız bölüm/blok no düzeltmesine ilişki

3 Şubat, 2020 - 09:55

TEB ve Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin 'Elektronik İpotek Terkin' i

28 Ocak, 2020 - 15:24

ING Bank AŞ'nin 'Elektronik İpotek Terkin' işlemlerinde yetkilen

21 Ocak, 2020 - 16:14

E-ipo

20 Ocak, 2020 - 10:02

Kuveyt Türk Bankası AŞ'nin nün 'Elektronik İpotek Terkin' işleml

15 Ocak, 2020 - 14:34

OYAK Genel Müdürlüğü'nün 'Elektronik İpotek Terkin' işlemlerinde

9 Ocak, 2020 - 11:09

T.Finansk Katılım Bankası A.Ş.'nin 'Elektronik İpotek Terkin' işlem

8 Ocak, 2020 - 10:52

Tapu Müdürlüklerimizce gerçekleştirilen işlemlere ait 2019 yılı yevmiye sayıları ha

7 Ocak, 2020 - 14:28

03.01.2020 tarihli ve E.30100 sayılı Makam Oluru ile elektronik

6 Ocak, 2020 - 14:30

Yapı Kredi Bankası A.Ş.'nin 'Elektronik İpotek Terkin' işlemleri

3 Ocak, 2020 - 14:24

Ziraat Bank, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası'nın 'Elektronik İ

31 Aralık, 2019 - 13:23

17 Aralık, 2019 - 13:49

Emlak Bank'ın 'Elektronik İpotek Tesisi ve Terkini İşlemleri'nde

11 Aralık, 2019 - 09:37

Şekerbank T.A.Ş.'nin 'Elektronik İpotek Terkin İşlemleri'nde 201

2 Aralık, 2019 - 15:08

2013/7 Sayılı Genelgede yapılan değişiklik ekte sunulmuştur.

29 Kasım, 2019 - 10:48

Hatalı blok ve bağımsız bölüm numarası düzeltme işlemlerine ilişkin 2019/14 sayılı gen

21 Kasım, 2019 - 09:40

Vakıf Katılım Bankası'nın 'Elektronik İpotek Terkin İşlemleri'nde y

18 Kasım, 2019 - 15:22

Ziraat Katılım Bankası'nın 'Elektronik İpotek Terkin İşlemleri'nde

7 Kasım, 2019 - 21:24

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Başkanlığımız tarafından Lösemi

6 Kasım, 2019 - 17:15

Web Tapu Kurum Portalı kullanım klavuzu haber ekinde sunulmuştur.

21 Ekim, 2019 - 14:50

2019/10 sayılı Genelgede yapılan değişiklik ekte sunulmuştur. 

15 Ekim, 2019 - 12:15

Genel Müdürlüğümüz 2010/20 sayılı “Evrak, Dosya ve Arşiv Genelgesi”

14 Ekim, 2019 - 10:40

Ankara Üniversitesi Uyg

8 Ekim, 2019 - 09:39

Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ'nin 'Elektronik İpotek Terkin İşle

25 Eylül, 2019 - 15:48
  • Tapu Dairesi Başkanlığının 20.09.2017 tarihli ve 70156023-010.
20 Eylül, 2019 - 13:50

2019/8 Sayılı Genelgede değişiklik ekte sunulmuştur.

20 Eylül, 2019 - 13:46

Fotoğrafa ilişkin bazı genelge ve genel duyurularda yapılan değişiklikler ekte sunulmu

4 Eylül, 2019 - 10:09

Mernis kişi bilgilerinden tekil kişi sorgulama (çoklu kayıtlarda do

23 Ağustos, 2019 - 17:20

Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin duyurumuz ekte sunulmuştur.

24 Temmuz, 2019 - 09:26

Tapu sicili ve TAKBİS kayıtlarında, kadastro çalışmaları ve tapu iş

24 Temmuz, 2019 - 09:17

Tapu müdürlüklerince yapılacak bağışlama sözleşmelerinde şart ve yü

16 Temmuz, 2019 - 13:40

Tapu müdürlükleri tarafından verilen ret kararları ile bu kararlara

11 Temmuz, 2019 - 09:23

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul

24 Haziran, 2019 - 12:34

ELRA (Avrupa Tapu Kurumları Birliği) tarafından bu yıl XXVII'sı ger

31 Mayıs, 2019 - 21:05

Özverili çalışmalarıyla ve ürettiği hizmetlerle yüksek katma

29 Mayıs, 2019 - 09:26

Tercüman bilirkişileri ile işlem yapılmasına ilişkin duyurumuza ek olarak düzenlene

21 Mayıs, 2019 - 16:16

Çok değerli meslektaşlarım,     

16 Mayıs, 2019 - 16:56

Uygulamada görülen eksiklikler nedeniyle ŞBİ kontrolü ve

15 Mayıs, 2019 - 09:49

3 Mayıs, 2019 - 11:22

2017/3 Sayılı Genelge uyarınca bölge müdürlükleri tarafından yap

27 Mart, 2019 - 15:40

2014/1 Sayılı Genelgenin "Tapu Müdürlüğü İş Akışı ve Yetki Devri Kılavuzu"nda değiş

27 Mart, 2019 - 15:37

Tapu harçlarında süreli indirim konulu duyurumuz haber ekinde su

25 Mart, 2019 - 09:57

E-İpotek ve E-Terkin işlemlerine ilişkin duyurularımızda yapılan değişiklikler habe

14 Mart, 2019 - 09:37

Geçici kimlik belgesi konulu duyurumuz haber ekinde sunulmuştur.

13 Mart, 2019 - 12:50

Tapu

7 Mart, 2019 - 09:38

Üst hakkı tesisi/süre uzatımı tapu harcı konulu duyurumuz haber ekinde sunulmuştur.

4 Mart, 2019 - 12:09

6306 Sayılı Kanun Değişikliği konulu duyrumuz haber ekinde sunulmuştur.

21 Şubat, 2019 - 10:15

Tercüman bilirkişileri ile işlem yapılması konulu duyurumuz haber ekinde sunulmuştu

21 Şubat, 2019 - 09:23

4046 Sayılı Özellestirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 17/B madd

11 Şubat, 2019 - 12:41

Web-Tapu Sistemi konulu duyuruda yapılan değişiklik haber ekinde

8 Şubat, 2019 - 10:55

2018/1 Sayılı Genelgede yapılan değişiklik haber ekinde sunulmuş

8 Şubat, 2019 - 09:43

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirl

21 Ocak, 2019 - 10:17

Tapu Müdürlüklerimizce gerçekleştirilen işlemlere ait 2018 yılı yev

18 Ocak, 2019 - 15:26

3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16.

7 Ocak, 2019 - 11:49

2019 Yılı Tapu ve Kadastro Harçları ve Damga Vergisi konulu duyurumuz ve ekleri hab

31 Aralık, 2018 - 16:53

Değer

31 Aralık, 2018 - 13:16

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerine esas olan mimari projeler

21 Aralık, 2018 - 11:46

Tapu Müdürlüklerimizce yapılacak tapu işlemlerinde ticaret sicilind

20 Aralık, 2018 - 09:36

Ankara Üniversitesi Gayrimenku

14 Aralık, 2018 - 14:10

6306 sayılı Kanun degişikliği konulu duyurumuz haber ekinde sunulmuştur.

7 Aralık, 2018 - 17:22

"5403 sayılı Kanun Uygulamaları" konulu genel duyuruda yapılan değişiklik haber ekinde

27 Kasım, 2018 - 11:02

'3083 ve 5403 Sayılı Kanunlar Kapsamında Arazi Toplulaştırma Sahası

27 Kasım, 2018 - 10:59

TEDAŞ-İrtifak hakkı terkini ve direk yeri satışı işlemleri konulu duyurumuz haber ekin

9 Kasım, 2018 - 15:46

2018/1 Sayılı Genelgede değişiklik konulu duyurumuz haber ekinde sunulmuştur.

5 Kasım, 2018 - 13:20

Tapu harçlarında süreli indirim konulu duyurumuz haber ekinde sunulmuştur.

26 Ekim, 2018 - 10:34

E-Haciz uygulamalarına esas olmak üzere 2015/4 sayılı genelgede yapılan değişiklik haber ekinde sunulmuştur.

23 Ekim, 2018 - 17:23

E-ipotek işlemleri başlıklı duyurumuz haber ekinde sunulmuştur.

23 Ekim, 2018 - 17:19

Mazbut vakıflar başlıklı duyurumuz haber ekinde sunulmuştur.

17 Ekim, 2018 - 10:18

2018/8 sayılı genelgede yapılan değişiklik haber ekinde sunulmuştur.

3 Ekim, 2018 - 13:52

5403 sayılı kanun uygulamaları duyuru değişikliği haber ekinde sunulmuştur.

28 Eylül, 2018 - 10:42

Biyometrik fotoğraf kullanılmasına ilişkin duyurumuz haber ekinde sunulmuştur.

26 Eylül, 2018 - 09:15

2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi/TOKİ başlıklı duyurumuz haber ekinde sunulmuş

19 Eylül, 2018 - 10:01

32 Sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kararda Değişiklik başlıklı duy

12 Eylül, 2018 - 13:16

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi/Milli Emlak Genel Müdürlüğü hakkındaki duyurumuz

6 Eylül, 2018 - 11:34

Tapu kayıt örnegi verilmesinde harç başlıklı duyurumuz haber ekinde sunulmuştur.

3 Eylül, 2018 - 13:20

Tapu sicillerinin müdürlük dışına çıkarılması hakkındaki duyurumuz haber ekinde sunulm

1 Ağustos, 2018 - 15:38

2015/4 sayılı genelgede değişiklik ve ilgi makam oluru ekte sunulmuştur.

26 Temmuz, 2018 - 17:49

İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonunca düzenlenen ‘İm

25 Temmuz, 2018 - 13:48

Özlük işlemlerinin bildirilmesi hakkındaki duyurumuz ekte sunulmuştur.

18 Temmuz, 2018 - 16:01

7139-7143-7144 Sayılı Kanunlara ilişkin duyurumuz ekte sunulmuştur.

26 Haziran, 2018 - 17:48

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma haber

26 Haziran, 2018 - 17:42

Tapu kütüğü entegrasyon uygulaması kapsamı tapu kütügü ile TAKBİ

7 Haziran, 2018 - 09:44

WebTapu'ya ilişkin bilgilere https://webtapu

5 Haziran, 2018 - 09:02

Geri alım (Vefa) sözleşmelerinin yabancı para ile yapılması hakkındaki duyurumuz ek

29 Mayıs, 2018 - 13:54

2014/1 Sayılı Genelgede değişikliğe ilişkin Makam Olur'u haber ekinde sunulmuştur.

23 Mayıs, 2018 - 17:15

2010/6 Sayılı Genelgede yapılan değişiklik ve Makam Olur'u haber ekinde sunulmuştur

23 Mayıs, 2018 - 15:29

7099 Sayılı Kanun(634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Değişikliği) Hk.

11 Nisan, 2018 - 09:44

Veraset ve İntikal İlişiği konulu 2013/9 sayılı Genelgede yapılan değişiklik ekte s

22 Mart, 2018 - 16:12

2005-3 Sayılı Genelgede değişikliğe ilişkin Makam Oluru haber ekinde sunulmuştur.

21 Mart, 2018 - 14:26

5403 Sayılı Kanun uygulamalarında yapılan değişiklik ve Makam Olur'u haber ekinde s

15 Mart, 2018 - 17:37

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hakkındaki duyurumuz haber ekinde sunulmuştur.

19 Şubat, 2018 - 17:39

Trampa işlemlerinde tapu harcı başlıklı duyurumuz haber ekinde sunulmuştur.

9 Şubat, 2018 - 11:20

TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine ilişkin duyurumuz haber ekinde sunulmuştur.

31 Ocak, 2018 - 10:12

Hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkındaki duyurumuz haber ekinde sunulmuştu

17 Ocak, 2018 - 19:43

6183 Sayılı Kanunun 22/A Mad. uygulaması hakkındaki duyurumuz haber ekinde sunulmuş

17 Ocak, 2018 - 13:27

2018/1 Sayılı Genelge ve eklerine haber sayfasında ulaşabilirsiniz. 

15 Ocak, 2018 - 09:43

Güney Noterligi hakkındaki ilgi duyurumuz haber ekinde sunulmuştur. 

2 Ocak, 2018 - 10:02

Mimari projelerin elektronik ortamda alınması ve hatalı blok/bağımsız bölüm numaral

24 Ekim, 2017 - 10:56

2011-3 sayılı Genelge değişikliğine ilişkin Olur haber ekinde sunulmuştur.

17 Ekim, 2017 - 14:49

2017 yılı içerisinde Kurumumuza yerleşen ve görevlerine başlayan

13 Ekim, 2017 - 10:12

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 20/A Maddesi değişikliği hakkındaki duyurumuz e

27 Eylül, 2017 - 16:03

Vatandaşlarımız açısından önemli yeniliklerden birisi olan web-b

25 Eylül, 2017 - 09:54

1997/12 sayılı Genelge (Hisseli Satışlar) konulu duyurumuz ekte sunulmuştur.

6 Eylül, 2017 - 15:22

24.08.2017 tarih 2017/6 (1777) sayılı Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınması

18 Ağustos, 2017 - 09:55

7033 Sayılı Kanun Hk. duyurumuz ekte sunulmuştur.

10 Ağustos, 2017 - 09:50

Bankalar tarafından elektronik ortamda gönderilen terkin taleplerine yönelik talima

9 Ağustos, 2017 - 13:48

İdaremizin 2005-15 sayılı Genelgesi 09/08/2017 tarih 1765860 sayılı Makam Oluru ile

21 Temmuz, 2017 - 09:54

Genel Müdürlüğümüz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

10 Temmuz, 2017 - 12:05

Tapu sicilinde düzeltmeler hakkındaki genelgeye (06.07.2017 tari

20 Haziran, 2017 - 09:39

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu konu a

6 Haziran, 2017 - 17:09

3065 Sayılı Kanun 13.Maddesi uygulamasına ilişkin duyurumuz ekte sunulmuştur.

2 Haziran, 2017 - 10:21

Trampa işleminde alınacak tapu harcına ilkişkin duyurumuz ekte sunulmuştur.

26 Nisan, 2017 - 17:33

TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına iktisap

7 Nisan, 2017 - 14:49

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş hakkındaki duyurumuz ekte sunulmuştur.

27 Mart, 2017 - 09:39

2016-419 Esas sayılı müzekkere hakkındaki duyurumuz ekte sunulmuştur.

15 Mart, 2017 - 17:05

Vergi dairelerince gönderilen e-imzalı belgeleri sorgulama adresi konulu yazı ekte

10 Mart, 2017 - 09:38

Kamulaştırma işlemlerinde harç ve döner sermaye ödemeleri konulu duyurumuz ekte sunulmuştur.

7 Mart, 2017 - 10:03

İdaremizin 17.09.2013 tarihli 7491 sayılı "Sahtecilik Girişimi h

1 Şubat, 2017 - 17:00

Hisse hatalarının düzeltilmesi hakkındaki duyurumuz ekte sunulmuştur.

19 Ocak, 2017 - 15:15

Mimari projelerin elektronik ortamda gönderilmesi kapsamında; Be

17 Ocak, 2017 - 09:53

6306 sayılı Kanun uyarınca uygulanan harç muafiyetine ilişkin talimatımız ve GİB ya

12 Ocak, 2017 - 16:43

Vakıflar Genel Müdürlüğü bilgi belge talepleri hakkındaki duyurumuz ekte sunulmuştu

4 Ocak, 2017 - 14:10

Damga vergisi aranacak sözleşmeler (iş takip sözleşmeleri) konulu duyurumuz ekte su

29 Aralık, 2016 - 14:53

Kamulaştırma uygulamalarına 

28 Aralık, 2016 - 15:29

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa ilişkin duyurada yapılan

14 Aralık, 2016 - 16:20

T.C. Kimlik Kartı hakkındaki duyurumuz ekte sunulmuştur.

13 Aralık, 2016 - 09:56

Alınması gerekli idari önlemler konulu duyurumuz ekte sunulmuştur.

12 Aralık, 2016 - 18:30

671 sayılı KHK/31. Maddesi Hk. (6757 sayılı Kanun/27.

19 Ekim, 2016 - 15:12

2009/14(1685) Sayılı Genelge Değişikliği konulu duyuru ekte sunulmuştur.

14 Ekim, 2016 - 14:38

6728 sayılı Kanunun 38. maddesi Hk.

13 Ekim, 2016 - 17:12

Muafiyet Tanınan Kurumları konu alan ilgi Duyuru yürürlüğe girmiş olup haber ekinde

28 Eylül, 2016 - 11:27

6745 Sayılı Kanun 58 ve 69. Maddeleri hakkındaki duyurular ekte sunulmuştur.

28 Eylül, 2016 - 11:23

6741 sayılı Kanun Uygulaması Hakkında duyuru ekte sunulmuştur.

28 Eylül, 2016 - 11:22

6728 sayılı Kanunun 38.

11 Ağustos, 2016 - 09:23

Olaganüstü hal kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin duyurumuz ekte sunulmuştur.

29 Temmuz, 2016 - 14:33

5403 Sayılı Kanun Harç Muafiyeti konulu duyurumuz ekte sunulmuştur.

29 Temmuz, 2016 - 09:30

667 Sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) Kapsamında Alınacak Tedbirlere ilişkin genelge metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

22 Temmuz, 2016 - 15:35

Tapu Sicili Tüzügü md.

30 Haziran, 2016 - 09:35

2016/2 sayılı genelge kapsamında zemin incelemesine gidecek Tapu personelinin de ha

29 Nisan, 2016 - 09:59

Vergi dairelerince gönderilen e-imzalı belgeler hakkında görüş ekte sunulmuştur.

16 Mart, 2016 - 17:08

2013/9 (1746) sayılı ve Veraset ve İntikal İlişiği konulu Genelgemizde yapılan deği

26 Şubat, 2016 - 13:38

2014/8 (1760) sayılı ve Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri konulu Genelgemize ekli lis

25 Şubat, 2016 - 17:32

E-terkin uygulamasına yönelik Başkanlığımıza ulaşan taleplerin i

18 Şubat, 2016 - 12:17

İntifa tesisinde bedel hakkındaki duyuru aşağıda yer almaktadır.

17 Aralık, 2015 - 09:43

"Mirasın Reddi, Mirastan Feragat ve Iskat" adlı duyuru ekte sunulmuştur.

14 Ekim, 2015 - 15:54

TOKİ'nin Resmi Senetsiz Tescil ve Şerh Talebi ile ilgili duyuru ve ekleri aşağıda y