Etik Komisyonu Haberleri

10 Ocak, 2020 - 17:01

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Duyuru

12 Haziran, 2019 - 13:45

Prof.Dr. İnayet AYDIN'ın  "Kamuda Etiğin Önemi" konulu eğitimi

30 Mayıs, 2019 - 09:55

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesinin 1.fıkrası kapsamında, TKGM Etik Komisyonumuz; Etik Komisyon Başkanımız Ömer Sinan BAYÇEL

21 Ocak, 2019 - 14:34

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN 09 Ocak 2019 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu Açılış Programında Etik konusunda Tapu ve Kadastro

19 Aralık, 2018 - 10:29

Hediye Alma Yasağı Genelgesi

31 Mayıs, 2018 - 14:02

         Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından, her yıl 25 Mayıs gününün "Etik Günü" ve aynı günün yer aldığı haftanın da "Etik Haftası" olarak kutlaması" Ülkemizde

10 Ekim, 2017 - 09:45

 

27 Temmuz, 2017 - 09:54

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından, kamu kurumlarında etik farkındalığın artırılması amacıyla, Kurul ile kamu kurumları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sendikalar ve s

5 Temmuz, 2017 - 10:10

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun, Etik stratejilerin geliştirilmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve izlenmesine yardımcı olmak suretiyle toplumda, kamu kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde

25 Mayıs, 2017 - 14:18

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 26 Nisan 2016 tarih 207 sayılı Etik Günü ve Haftası konulu talimatları kapsamında; “Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve gelişti

4 Ağustos, 2016 - 15:17

Başbakanlık Etik Kurulu tarafından, Etik Stratejileri geliştirilmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve izlenmesine yardımcı olmak suretiyle etiğin gündemde kalmasına, etik kültür ve iklimin yerleş