İç Denetim Birimi Başkanlığı Haberleri

11 Mart, 2020 - 12:27

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafı

2 Ekim, 2019 - 14:39

Başkanımız Halil İbrahim KARAKAYA gözetiminde İç Denetçilerimiz Öner SAMAT ve Yeşim POLAT tarafından yürütülen "Personel Ödeme İşlemleri Süreci Uygunluk ve Sistem Denetimi"nin açılış toplantısı, Ya

30 Temmuz, 2019 - 06:55

29.07.2019 tarihinde Başkanlığımız İç Denetçisi Pınar SÜNER gözetiminde İç Denetçiler Sait Uğurlu ve Tamer KOÇ  ile  birlikte Gaziantep Bölge Müdürü İnan AYYILDIZ ve İdari Birim Amirlerinin katılım

11 Mart, 2019 - 10:13

04.03.2019 tarihinde Başkanlığımız İç Denetçisi Pınar SÜNER gözetiminde İç Denetçiler Seçkin YILMAZER, Tolgahan ÖZDEN,Hüseyin ÇALIŞ  ile  birlikte Denizli Bölge Müdürü İlhan ÖZLÜ

9 Ekim, 2018 - 16:25

09/10/2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile Veri Tabanları Yönetimi, Yedekleme ve Felaket Kurtarma Süreçleri Sistem ve Bilgi Teknolojileri Denetimi Kapanış Toplantısı gerçekleşt

7 Ağustos, 2018 - 11:14

03/08/2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Sedat BAKICI, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü Mustafa Kemerci ve veri tabanı yönetiminden sorumlu personelin katılımı ile Tescile Veri Tabanları

4 Mayıs, 2018 - 14:41

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu üyeler

9 Mart, 2018 - 16:47

26/02/2018 tarihinde Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür V.

23 Şubat, 2018 - 17:22

23/02/2018 tarihinde Genel Müdürlük toplantı salonunda Tapu Dairesi Başkanlığı ve Kadastro Dairesi Başkanlığında denetim süreciyle ilgili birimlerde görev yapan Birim Sorumlusu ve personelle Tescil

1 Şubat, 2018 - 15:23

Bakanlık Makam Oluru ile İç Denetçi olarak atanan Hüseyin ÇALIŞ

24 Kasım, 2017 - 17:12

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Başkanı Bakır GÖKALP ile beraberindeki İç Denetçiler Osman HORZUM ve Tolga ÖZDENGÜNEŞ Başkanlığımızı 21 Kasım 2017 tarihinde ziyaret etmişlerdir.

24 Kasım, 2017 - 17:10

Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ev sahipliğinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün ortaklığıyla 20 – 24 Kası

16 Kasım, 2017 - 14:29

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan İç Denetim Başkanlarının katılımına açık olan “İç Denetim Başkanları İyi Uygulama Paylaşım Toplantısı”, Orman ve Su İşleri Bakanlı

14 Kasım, 2017 - 14:48

2017 yılı İç Denetim Programı gereği İç Denetim Birim Başkanımız Halil İbrahim KARAKAYA, İç Denetçilerimiz Öner SAMAT ve Yeşim POLAT tarafından Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün "Dön

14 Kasım, 2017 - 14:44

2016 yılı Denetim Programı kapsamında tapu müdürlüklerinin elektronik arşiv sürecine ilişkin denetim yapılmış, 10 adet bulgu tespit edilmiş ve 40 adet öneri getirilmişti.

14 Kasım, 2017 - 14:27

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca iç denetim mevzuatında yapılan değişiklikler ve 2016 yılı Dönemsel Gözden Geçirme Raporu Eylem Planı dikkate

2 Kasım, 2017 - 15:47

2017 yılı İç Denetim Programı gereği iç denetçilerimiz İlhami ÖZÇUBUK, Öner SAMAT, Pınar SÜNER, ve Seçkin YILMAZER

10 Ekim, 2017 - 11:37

09/10/2017 tarihinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Süreci Sistem Denetimi Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

8 Ağustos, 2017 - 14:13

"Döner Sermaye İşlemlerinin Muhasebeleştirme Süreci" uygunluk ve mali denetiminin Açılış Toplantısı

11 Temmuz, 2017 - 10:15

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında  Bilgisayar Mühendisi olarak çalışmaktayken Bakanlık Makam Oluru ile İç Denetçi olarak atanan Tolgahan ÖZDEN 30/06/2017 tarihinde görevine başlamıştır.

24 Mayıs, 2017 - 11:06

2017 yılı İç Denetim Programı gereği gerçekleştirilen “Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Süreci" sistem denetimi kapsamında;

16 Mayıs, 2017 - 17:11

2017 yılı İç Denetim Programı gereği gerçekleştirilen “Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Süreci" sistem denetimi kapsamında;

16 Mayıs, 2017 - 17:03

2017 yılı İç Denetim Programı gereği gerçekleştirilen “Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Süreci" sistem denetimi kapsamında;

16 Mayıs, 2017 - 16:56

2017 yılı İç Denetim Programı gereği gerçekleştirilen “Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Süreci" sistem denetimi kapsamında;

12 Nisan, 2017 - 11:20

12 Nisan, 2017 - 10:55

İç Denetim Hakkında Farkındalık Eğitimi Verilmiştir

 

27 Mart, 2017 - 15:36

Ankara Kadastro Müdürlüğü'nde  Harita Mühendisi olarak çalışmaktayken Bakanlık Makam Olur'u ile İç Denetçi olarak atanan Seçkin YILMAZER 22/03/2017 tarihinde görevine başlamıştır

18 Ekim, 2016 - 11:49

2016 İç Denetim Yönergesi Genel Müdürlük makam onayı alınarak yürürlüğe girmiştir.

13 Ocak, 2016 - 14:37

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında Harita Mühendisi olarak çalışmaktayken Bakanlık Makam Olur'u ile İç Denetçi olarak atanan Pınar Süner 08/01/2016 tarihinde görevine başlamıştır.

15 Eylül, 2015 - 16:05

Başkanlığımız personellerinden Seyide AKSU 16 Eylül 2015 tarihinde emekli oldu...

5 Eylül, 2013 - 17:07

İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nca (İDKK) yayımlanan “Kamuda İç Denetim Faaliyetlerinin İlk 5 Yılı” isimli rapordaki istatistiksel rakamlara göre;