Davacının Kadastro Tespitinin Gerçek Dışı Olduğunu Beyanla Taşınmazının Orman Arazisi Olarak Hazine Adına Tescil Edilmesi Neticesinde Dava Konusu Taşınmazın Tescilinin İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.

Davacının Kadastro Tespitinin Gerçek Dışı Olduğunu Beyanla Taşınmazının Orman Arazisi Olarak Hazine Adına Tescil Edilmesi Neticesinde Dava Konusu Taşınmazın Tescilinin İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.

Davacının Dava Konusu Taşınmazının Yapılan Kadastro Tespiti Sonucunda Kadastro Tutanağına Ölü Olarak Kayıt ve Tescil Edildiğini Beyanla Yapılan İşlemin Düzeltilmesi Talebi İle Açtığı Davanın Kabul Edilmesi ve Düzeltilmesi Kararı

metin ektedir.O.G.

Davacının Dava Konusu Taşınmazının Önceden Yapılan Kadastro Tespitindeki Cinsi ile Yeni Yapılan Kadastro Çalışmalarındaki Cinsinin Farklı Olması Nedeniyle İtirazı Sonucunda Davacının Yeni Yapılan Kadastro Tespitinin İptal Kararı

metin ektedir.