Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Makedonya Heyeti Ziyareti
Harita Genel Komutanlığı Ziyareti…
Harita Genel Komutanlığı Ziyareti…
Arnavutluk Taşınmaz Tescil İdaresinin Ziyareti
Arnavutluk Taşınmaz Tescil İdaresinin Ziyareti
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi
Antalya’da Tapu ve Kadastro Rüzgarı
Afganistan Heyeti’nin Ziyareti
‘Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması’