Tapu ve Kadastro X. Samsun Bölge Müdürlüğü

Organizasyon Şeması

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ