Birim Amirleri İletişim Bilgileri

  DAİRE BAŞKANI      

 

Mehmet Postacı   0312 5514096 mpostaci@tkgm.gov.tr
                                                                                                    Şube Müdürlükleri /Birimler
 
Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi              H. Alper MENEKŞE   0312 551 4091        amenekse@tkgm.gov.tr        butce@tkgm.gov.tr
İç Kontrol Birimi Cengiz İNCİ   0312 551 4204 tk34719@tkgm.gov.tr  
Personel Koordinasyon Birimi Reyhan ŞAHİN   0312 551 4468   rsahin@tkgm.gov.tr  
Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Sinem CANBAY   0312 551 4087 tk36027@tkgm.gov.tr  
Yönetim Bilgi Sistemleri Şb. M. Ali TÜRKYILMAZ   0312 551 4241 aturkyilmaz@tkgm.gov.tr ybs@tkgm.gov.tr
Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şb. M. Ali ŞAHİN   0312 551 4222  sahina@tkgm.gov.tr protokol@tkgm.gov.tr
Kalite Yönetim Şb. M. Osman EMİR   0312 551 4693 oemir@tkgm.gov.tr kalite@tkgm.gov.tr