YÖNETİMİN KALİTE SİSTEMİNİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI

29 Ağu 2018

Genel Müdürümüz M. Zeki ADLI, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında ‘Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme (YGG)’ toplantısına başkanlık etti.

Merkez ve taşra teşkilatında uygulanan TS EN ISO 9001: 2015 Standardına uygun Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin takip edilmesi, kalite politikası ve kalite hedeflerine ulaşma yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıda, Kalite Yönetim Sistemi performans raporu görüşülerek, sisteme yönelik kararlar alındı.

Toplantı kapsamında, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 10 -14 Eylül 2018 tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yönelik gerçekleştirilecek olan ikinci Gözetim ve Geçiş Tetkiki öncesinde 2018 yılı Kalite Sistemi gözden geçirildi.

Toplantıda konuşan Genel Müdür ADLI, Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen tüm faaliyetlerin, Merkez ve Taşra birimlerimiz ve çalışan personel tarafından sahiplenilmesini isteyerek, hizmet sunum konseptine yönelik kurumsal iradenin sahadaki çalışmalara yansıtılması gerektiğine dikkati çekti.