YÖNETİMİN KALİTE SİSTEMİNİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI

20 May 2019

Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı, Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI Başkanlığında; Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı, tüm Daire Başkanları, Özel Kalem Müdürü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürü ve Kalite Yönetim Müdürünün katılımıyla, 17.05.2019 tarihinde TKGM VIP Salonda Kalite Yönetim Sisteminin  değerlendirilmesi amacıyla yapılmış ve Performans Raporu ile Çalışan Memnuniyeti Anketi değerlendirilerek 2019 Yılı YGG kararları alınmıştır