TÜRKİYE TAPU KAYDI SIRALAMASINDA 27. SIRAYA YÜKSELDİ

31 Eki 2019

Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarında uluslararası yatırımcılar tarafından referans kaynak olarak görülen “Dünya Bankası İş Ortamı Raporu” yayımlandı.  Ülkeler için de önemli bir gösterge olan Doing Business Raporunda 190 ülke 10 alt başlıkla 2003 yılından bu yana kıyaslamalı olarak değerlendirildi. 

24 Ekim 2019 tarihinde açıklanan Dünya Bankası İş Ortamı 2020 Raporunda, Türkiye’de gerçekleştirilen reformlar da açıklandı. Buna göre Türkiye, 190 ülke arasında  bir önceki yıla  göre genel sıralamada 10 basamak yükselerek 33. Sırada, tapu kaydı başlığı sıralamasında ise bir önceki yıla göre 12 basamak yükselerek 27. Sırada yer aldı.

Dünya Bankası İş Yapılabilirlik Raporlarında Türkiye’nin de yer aldığı ülke sıralaması yıllara göre karşılaştırılırken, Türkiye’nin 2020 raporunda “tapu kaydı” başlığı sıralamasında 12 sıra yükselmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bölgesinde En Yüksek Puan…

Arazi idaresi (yönetimi) sıralamasına ülkelerin aldığı puanlar incelendiğinde; Türkiye’nin Avrupa (Balkanlar) ve Orta Asya bölgesinde  en yüksek puanı alarak   1. sırada yer alındığı görüldü. Ayrıca, puan bazında OECD yüksek gelir grubu, Avrupa Birliği, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika, Latin Amerika ve Karayipler bloğundaki ülkelerin ortalamasından daha yüksek bir puana sahip olduğu gözlerden kaçmadı. 

Aynı raporda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kurul Kararları kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün birçok projeyi hayata geçirdiği de vurgulandı. Raporda bu projelere ait şu ifadeler yer aldı. 

 

  • Tapu Kanununun 26. Maddesinde değişiklik yapılarak, e-ipotek işlem uygulaması hayata geçirilmiştir.
  • 6083 Sayılı Teşkilat Kanununun 9/5. Maddesinde değişiklik yapılarak e-haciz uygulaması hayata geçirilmiştir.
  • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 10. Maddesinde değişiklik yapılarak cins değişikliği işlemlerinin belediyelerin bildirimi üzerinde otomatik olarak tapu müdürlüklerinde gerçekleşmesi sağlanmıştır.
  • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 10.,12. ve 14. Maddelerinde değişiklik yapılarak noterlik sözleşmesine dayalı olarak yüklenici tarafından talep edilmesi durumunda kat irtifakı veya kat mülkiyeti işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanmıştır.
  • WEB-TAPU Sisteminde Bireysel, Şirket ve Kurum Portalı hayata geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın, ticaret şirketlerinin ve kamu kurumlarının tapu bilgilerine erişimi sağlanmış ve elektronik ortamda işlem başvurularının yapılabilmesi sağlanmıştır 
  • Ticaret şirketlerinin tarafı olduğu işlemlerde imza sirküleri istenmesi uygulaması kaldırılmıştır. Ticaret Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzalanarak, ticaret şirketlerinin yetki belgelerinin MERSİS üzerinden alınması sağlanmıştır.
  • DASK entegrasyonu hayata geçirilmiştir.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarımsal arazilerde kurumlararası yapılan yazışmaların elektronik ortamda yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.
  • Noterler Birliği ile işbirliği protokolü imzalanarak, vekaletnamelerin elektronik ortamda teyit edilmesi, azil ve istifa bilgilerinin elektronik ortamda alınması uygulaması hayata geçirilmiştir.

 

Öte yandan Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı da rapordaki ifadelerin memnuniyet verici olduğunu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle sadece Tapu ve Kadastro camiasının değil aynı zamanda ülkesi için de bir gurur kaynağı olduğunu bu raporla bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Söz konusu rapordaki ifadelerin Genel Müdürlüğün gelecekte hayata geçirmeyi planladığı projeler için de bir odaklanma unsuru olduğunu dile getiren Adlı, gerek Tapu ve Kadastro çalışanlarına ve gerekse de raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.