Kalite Yönetim Sistemi

TSE BELGE YENİLEME TETKİKİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

21 Ağu 2019

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Belge Yenileme Tetkiki Açılış Toplantısı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde düzenlendi.

Genel Müdür Yardımcısı Sinan Fidan'ın açılış konuşması ile başlayan toplantı; Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Postacı'nın bilgilendirme sunumunun ardından, TSE Tetkik Heyeti Başkanı Mehmet Ali Göksel'in KYS Belge Yenileme Tetkiki kapsam ve içeriğinin anlatımı ile devam etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Şube Müdürü Nevzat Kul tarafından “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019 yılı Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri ile TSE tarafından merkez ve taşra teşkilatına yönelik olarak yapılacak Belge Yenileme Tetkik Programı hakkında bilgilendirme sunumu” yapıldı.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülen Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001:2015 Standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin, takibi ve devamlılığının sağlanması, eksikliklerin ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi ve kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığının takibi için İç Tetkik Prosedürüne göre her birimin yılda en az bir defa tetkik edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, 2019 yılı için yapılması gereken iç tetkikler Haziran ayında tamamlanarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 3.taraf dış denetime hazır hale getirildi.

Açılış toplantısına Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcıları Ömer Sinan Bayçelebi, Sinan Fidan ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden çok sayıda daire başkanı, Türk Standartları Enstitüsünü temsilen Tetkik Heyeti Başkanı Mehmet Ali Göksel ve diğer heyet üyeleri katıldı.

Toplantı sonunda Tetkik Heyeti, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı'yı makamında ziyaret ederek, Genel Müdür Adlı’ya bilgilendirme yaptı.

Genel Müdür Mehmet Zeki Adlı da, Tetkik Heyeti’ne teşekkür ederek, “tetkikin her iki kuruma ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.