Tapu ve Kadastro III. (İzmir) Bölge Müdürlüğü

İletişim