bursa-bm

bursa-bm

Tapu ve Kadastro IV. (Bursa) Bölge Müdürlüğü

ARŞİV AYIKLAMA VE TARAMA PERFORMANS ÇİZELGELERİ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2019/12 (2017/3) SAYILI; ‘‘TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ İŞLEM BELGELERİNİN AYIKLANMASI, TASNİFLENMESİ, DOSYALANMASI, İMHASI VE ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE’’ KAPSAMINDA;  TAPU VE KADASTRO IV.(BURSA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN E-ARŞİV ÇALIŞMALARI PERFORMANS ÇİZELGELERİ YAYINLANDI.  AYRICA E-ARŞİV ÇALIŞMALARINA YENİ BAŞLAYAN PERSONEL İÇİN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE HAZIRLANAN SUNUM VE ÇALIŞMA VİDEO LİNKL

Afet Farkındalık Eğitim Videosu

Afetlerde dirençli toplum oluşturma ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen ve afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları  değiştirme  sorumluluğuyla  İçişleri  Bakanlığı' nın    25.12.2020  tarih  ve 181637  sayılı genelgesiyle 2021 Yılı "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmiş ve tüm illerde " Afet Eğitim Seferberliği" başlatılmıştır. Personellerimiz Afet Farkındalık Eğitim videosuna ekteki videodan ulaşıp izleyebilirler.