Tapu ve Kadastro XIII. Gaziantep Bölge Müdürlüğü

Organizasyon Şeması

TAPU VE KADASTRO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO XIII. (GAZİANTEP) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ